Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Översyn av kommunens kontaktvägar

Närbild på händer som skriver på datorer

I samband med en översyn av kommunens kontaktvägar kommer visningen av kommunens synpunktshantering att ändras den 15 mars. Samtidigt tas kortnamnet LUKAS bort.

Vårt mål är att det ska vara enkelt för alla som bor i Lomma kommun att komma i kontakt med kommunen och få svar på sina frågor. Vi ser därför nu över de olika kontaktvägarna till kommunen.

En samlad plats för att lämna synpunkter

Det finns i dagsläget flera vägar för att inkomma med synpunkter till kommunen. Vi samlar nu dessa på en plats för att det ska bli lätt för dig att lämna en synpunkt. Målet är att det ska bli tydligare var du ska vända dig med din fråga, synpunkt eller felanmälan.

Förändringar i LUKAS

Förändringarna genomförs den 15 mars. Då stängs även visningen av ärenden som inkommer via synpunktshanteringen LUKAS här på lomma.se. Tekniken som används är föråldrad och det finns numera andra plattformar som är bättre lämpade för medborgardialog och diskussioner, bland annat sociala media. I samband med förändringen tar vi även bort namnet "LUKAS". LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar kommuninvånarna avge synpunkter". Kontaktformuläret kommer däremot att fortsätta fungera och de ärenden som du skickar in besvaras och hanteras av oss.

Under 2023 lägger vi särskilt fokus på att utveckla bemötande, svarstider och enkelhet i kontakten med Lomma kommun. Arbetet genomförs löpande och omfattar såväl telefoni, hemsida som öppettider.

Läs mer om Lämna synpunkter eller felanmälan

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Präntare

Navigera vidare

Arkiv