Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Anmälan enligt lex Sarah till IVO

Närbild på en hand som skriver med gul penna på ett papper.

Socialnämnden har anmält en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Det har försvunnit kontanter och personliga tillhörigheter från brukares lägenhet i särskilt boende.

Åtgärd

Nya värdeskåp har köpts in till varje lägenhet för förvaring av kontanter och värdeföremål. Det är ett begränsat antal personer som har tillgång till värdeskåpen och det går att spåra vem som öppnat skåpen och när.

Tydliga rutiner för hantering av privata medel ska tas fram och kommuniceras i medarbetargruppen på verksamhetsmöten.

En översyn av lokalerna ska ske där det undersöks om och hur det kan förhindras att personer kan ta sig obemärkta in på avdelningen.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Navigera vidare

Arkiv