Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Övergripande

Språkutveckling i förskolan

Språkhörna på Lerviks förskola

På Lerviks förskola arbetar de just nu med språkutveckling för stärka barnens självförtroende och tillit till den egna förmågan. Språk och kommunikation är en viktig del i barns utveckling.

Lerviks förskola har sju avdelningar där alla arbetar med språkutveckling på olika sätt genom olika projekt och temaarbeten. Förskolan anpassar arbetet efter barngrupp, ålder och barnens intresse. Med fokus på språkutveckling vill Lerviks förskola bidra till att stärka barnens självförtroende och tillit till den egna förmågan.

Vi lägger stor vikt på att barnen ska uppleva att det är meningsfullt och lustfyllt att lära genom stöd och uppmuntran från oss pedagoger. Vi främjar språkutveckling i vårt vardagliga arbete och i olika lärmiljöer. Mötesplatserna vid språk och kommunikation kan vara såväl på toaletten som vid matbordet. Vi arbetar ofta i mindre grupper. Detta för att kunna se, möta och utmana varje individ, berättar Sandra Engdahl, förskollärare på Lerviks förskola.

På förskolan ligger stort fokus på att lärmiljöerna ska vara inspirerande, varierande, utmanande och uppmuntrar barnens nyfikenhet och kreativitet. Ett exempel som finns på förskolan är "sagobordet", som är det första barnen möter i hallen. Sagobordet i sig bjuder in till både möten med andra, och även språkande och kommunikation.

Vi arbetar med att synliggöra genom dokumentation och sätter upp bilder från olika vardagssituationer och undervisningstillfälle på väggarna så att barnen kan reflektera. Detta för igenkänning samt att höra barnens reflektioner och återberättande, säger Sandra Engdahl. 

Förskolan använder sig även av TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd på avdelningarna. Detta är metoder för att stödja och tydliggöra kommunikation för våra barn. Genom språket, lär sig barnen att förstå sig själva och sin omgivning. Att barnen kan uttrycka sig genom tal och skriftspråket det är en förutsättning för att kunna delta i vårt samhälle. Bornholmsmodellen är också ett återkommande material som det arbetas med på olika sätt. Genom att använda Bornholmsmodellen i förskolan blir barnen medvetna om hur språket är uppbyggt.

Vi arbetar även med språkutveckling genom digitalisering och ett exempel är QR koder. Det är synliga QR koder som sitter på våra olika avdelningar på hela förskolan. Genom att barnen skannar QR koderna kan de lyssna på sagor på våra olika modersmål, faktaprogram, eller barnens egna berättande bilder. Då är det barnet som skapat sin egen QR kod och berättar om sitt bygge eller sin teckning som det har gjort, berättar Sandra vidare.

På Lerviks förskola möts många människor som talar olika språk och kommer från olika kulturer. Här strävar de att genom rätt stöttning kan våra flerspråkiga barn utvecklas både sitt modersmål och i det svenska språket. Modersmålet är en tillgång för barnens identitetsutveckling. Det är viktigt att barnen ges möjlighet att använda sina språkliga resurser i förskolan.

Barnen kommer till förskolan med olika språkliga förutsättningar och pedagogerna har ett viktigt ansvar och uppgift att ge barnen rätt förutsättningar för att kunna uttrycka sig och möjlighet till utveckling. Det viktig att barnen ges möjlighet att använda alla sina språkliga resurser i förskolan. Barnen kommer till förskolan med olika språkliga förutsättningar och vi pedagoger har ett viktigt ansvar och uppgift att ge barnen rätt förutsättningar för att kunna uttrycka sig och möjlighet till utveckling.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv