Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Närbild på en hand som skriver med gul penna på ett papper.

Socialnämnden har anmält en händelse inom hemtjänsten enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Brukare i hemtjänsten beviljades insatsen matdistribution i juni 2022. I oktober 2022 gjordes upptäckten att insatsen inte har blivit utförd. Brukaren har under perioden haft insatserna Inköp samt Måltidsstöd med uppvärmda färdigrätter som kan köpas i livsmedelsbutiker. Bakgrund till beslutet om matdistribution är att maten som levereras håller bättre kvalitet och är mer näringsrik än de färdigrätter som kan köpas i butik. Den uteblivna insatsen bedöms vara en trolig orsak till att brukaren under perioden har gått ner i vikt.

Åtgärd

En översyn av process och rutiner kommer att ske för att förebygga att något liknande inträffar igen.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Navigera vidare

Arkiv