Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Mycket hög nöjdhet med kommunens förskolor och skolor

Barn i reflexväst skrattar.

Nu har vi hunnit djupdyka i den årliga kommunstatistiken från Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Några resultat som sticker ut både jämfört med tidigare år och nationellt är nöjdheten med våra förskolor och grundskolor.

Årets siffror från SCB:s medborgarundersökning visar att hela 99 % av kommunens invånare är ganska eller mycket nöjda med Lomma kommuns förskolor. För grundskolan är 95 % ganska eller mycket nöjda. Det är högst i hela landet. Ni kommuninvånare upplever också att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter samt att aktiviteter som författarbesök, sagostunder och bokklubbar är mycket positivt.

I Lomma kommun är det förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid som leder de nämnda verksamheterna.

Jag är oerhört stolt över dessa otroligt höga siffror och det ligger hårt arbete bakom detta. Samtidigt har vi flera områden där vi behöver fortsätta att utvecklas, säger förvaltningschef Roberto Citterio.

Målinriktade satsningar

Ett långsiktigt målinriktat arbete ligger bakom SCB-undersökningens resultat. 2017 organiserades förskola och grundskola om till verksamhetsspår, vilket skapar möjlighet till högre grad av målinriktade satsningar inom de två spåren.

2020 fick exempelvis förskolan den prestigefulla utmärkelsen Guldtrappan för de digitala satsningar som gjorts och i år fick grundskolan samma utmärkelse, berättar Roberto Citterio.

En annan framgångsfaktor är att chefer och medarbetare i hög grad stannar kvar på sina arbetsplatser och uppdrag. Medarbetarundersökningarna visar hög nöjdhet med Lomma kommun som arbetsgivare.

Det går inte att vara annat än mycket nöjd och stolt. I Lomma kommun får barnen och eleverna en bra start i livet, det är det allt handlar om, säger Roberto Citterio.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv