Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Augustenborg är nu naturreservat

Karta över naturreservat Augustenborg

Kommunfullmäktige i Lomma har tagit beslut om att skydda Augustenborg som naturreservat. Området som ligger nordväst om Borgeby har tidigare varit både grustäkt och fruktplantering. Här finns både skogs- och ängsmarker samt en del blötare partier. Denna mosaik skapar goda förutsättningar för såväl biologisk mångfald som friluftsliv. Nu finns möjligheten att på sikt återskapa många förlorade naturvärden.

Vad innebär det att Augustenborg nu blir naturreservat?

Med sin varierade natur har Augustenborg redan ett mycket högt naturvärde, men genom att skydda området som naturreservat så säkerställer man framtida förutsättningar och påbörjar skötsel av området för att uppnå ännu högre värden i området. På sikt kommer detta att gynna både biologisk mångfald och friluftslivet. Hur området kommer att skötas kan man läsa om i den beslutade skötselplanen.

Vill du veta mer?

Mer information hittar du här:

Beslut om bildande av naturreservat Augustenborg Pdf, 205.3 kB.

Skötselplan Pdf, 5 MB.

Beslut och föreskrifter Pdf, 576.8 kB.

Om du har frågor om Augustenborg eller bildandet av naturreservat, kontakta miljöstrateg Helena Björn på helena.bjorn@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv