Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Beslutat i kommunfullmäktige den 1 december

Brun träklubba ligger på ett podium med mörkt läder under. Bilden visar hur bestämmandet i en kommun går till.

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 1 december. Då beslutades bland annat om vilka politiker som ska sitta i Lomma kommuns nämnder under mandatperioden. Protokoll från mötet publiceras inom kort.

Politiker utsedda till nämnderna

Kommunfullmäktige har beslutat om kommunstyrelsens sammansättning för mandatperioden. Det blir fortsatt Robert Wenglén (M) som är ordförande, nu med partikollegan Aron Regnéll som förste vice ordförande. Per Bengtsson (S) fortsätter som andre vice ordförande och även som oppositionsråd för perioden 2023-2026.

Övriga ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen blir: Eva Banheden Lindblad (M), Richard Jerneborg (M), Jerry Ahlström (M), Bert Larsson (M), Amy Bergstrand (C), Sandra Pilemalm (L), Paul Andersson (S), Rune Netterlid (S), Kristina Thored (FB) och Oscar Sedira (SD).

I nämnderna blir det en ny ordförande. Det är Jens Thystrup (M ) som är ny ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Charlott Enocson (M) valdes in som ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden den 1 november.

Fredrik Karström (M) fortsätter som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Susanne Borgelius (M) som ordförande i socialnämnden, Oscar Magnusson (M) som ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Lennart Månsson (M) som ordförande i valnämnden.

Ny avsiktsförklaring för Lomma centrum norra

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna en ny avsiktsförklaring mellan Lomma kommun och Nordr Sverige AB om utvecklingen av området Lomma centrum norra.

Lomma centrum norra är en viktig pusselbit i utvecklingen av centrala Lomma. Området planeras bland annat innehålla bostäder och verksamhetslokaler och ska utvecklas till en levande och attraktiv miljö för både invånare och besökare i alla åldrar.

2017 kom Lomma kommun och Nordr Sverige AB (dåvarande Veidekke Bostad AB) överens om en avsiktsförklaring kring samarbetet och utvecklingen av området. Denna löper nu ut och därför har en ny avsiktsförklaring gjorts.

Den nya avsiktsförklaringen innehåller detta:

  • Lomma kommun och Nordr ska fortsätta samarbeta kring planering och utveckling av området och sedan ingå markanvisningsavtal.
  • Lomma kommun förbinder sig att inte förhandla om markanvisning med någon annan intressent.
  • Priset för marken ska utgöras av marknadspris vid försäljningen, som sker när detaljplanen antas.
  • Avsiktsförklaringen gäller i två år.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för området har pausats, eftersom kraven för skydd för framtida klimatförändringar höjts. Innan detaljplanearbetet kan tas upp igen behöver Lomma kommun ta fram och besluta om de åtgärder som behövs för klimatskydd av delar av Lomma tätort. Detta arbete bedöms pågå under 2022-2024.

Ny avfallstaxa och nya regler för besök på återvinningsstationerna

Kommunfullmäktige har beslutat att anta en ny avfallstaxa.

Avfallstaxan i Lomma kommun ses över varje år. Nytt från den 1 januari 2023 är att Sysav inför en begränsning vid återvinningscentralerna när det gäller avgiftsfria besök för privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De 26 första besöken är gratis och efter det kommer varje besök att kosta 325 kronor.

Från årsskiftet kommer även privatpersoners bygg- och rivningsavfall att vara ett kommunalt ansvar, om fastighetsägaren begär det. Då behöver fastighetsägaren beställa och betala för utkörning av en container. Kostnader för detta finns nu med i den nya taxan.

Det går såklart även i fortsättningen bra att lämna sitt bygg- och rivningsavfall på återvinningsstationerna på egen hand.

De taxor för avfallshantering som berör kommuninvånarna i störst utsträckning föreslås vara samma som idag.

Sysav ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv