Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Lomma kommuns arbete för att minska elförbrukningen i vinter

Närbild på glödlampa och stickkontakt

Det finns en risk för att elen i kortare perioder måste kopplas bort i vinter. Vi måste alla hjälpas åt att spara energi och Lomma kommun kommer att genomföra extra energibesparande åtgärder både på kort och lång sikt.

Energimyndigheten har uppmanat privatpersoner, företag, kommuner och myndigheter att minska elförbrukningen för att minska risken för frånkoppling av el. Lomma kommun ser därför över vilka åtgärder som kan minska elförbrukningen inom dess verksamheter.

Förvaltningarna säkerställer samtidigt att viktiga kommunala verksamheter såsom skola, förskola och äldreboende har en beredskap att hantera en planerad frånkoppling av el.

I avvägningen kring vilka åtgärder som bör genomföras har olika aspekter vägts mot varandra. Till exempel vilken energimängd som åtgärden sparar, vilken påverkan det ger på trafiksäkerhet och upplevd trygghet i kommunen, risker för ökad skadegörelse med mera.

Följande åtgärder genomförs under kommande månader:

  • Gatubelysning kommer fortsatt hållas tänd, men anpassas så att den lyser under de timmar då det är mörkt så att elförbrukningen kan minskas något. Vi väljer att inte släcka ned helt eftersom vi ser risker i trafiksäkerhet och den upplevda tryggheten.
  • Temperaturen i kommunala byggnader sänks med en grad. Verksamheter som äldreboende, LSS, och förskolor är undantagna.
  • Kommunen beslutade på kommunfullmäktige 10 november om utökade åtgärder för att effektivisera ventilation, installera solpaneler på tak till kommunala byggnader samt att skynda på utbyte av gatubelysning till LED med mera. Detta får dock effekt längre fram och påverkar inte elförbrukningen under vintern 2022.
  • Julbelysning i parker samt på gator och torg kommunen – vissa förändringar görs, men det kommer finnas juldekoration i alla delar av kommunen.
  • I kommunens skolor, förskolor och äldreboenden prioriterar vi julbelysning i lokalerna, dock i mindre omfattning än tidigare år. Energibesparingen för att ta bort dessa helt är så pass liten att det inte motiverar den negativa upplevelse som det medför om de skulle tas bort helt.
  • Samtliga kommunala lokaler kommer att vara nedsläckta under de timmar på dygnet då de inte används. Det gäller däremot inte utebelysningen eftersom det kan innebära ökad risk för skadegörelse. Trygghetsvärdar kommer hjälpa till att släcka på de ställen där det missats.
  • Eftersom bastuaggregat drar mycket el för att fungera så kommer dessa att stängas av i de kommunala lokaler som de finns i under den tid som elförsörjningen är ansträngd.

Läs mer om Elavbrott och Styrel

Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv