Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Övergripande

Resultat polisens trygghetsmätning 2022

Närbild på polisbil

Tack alla som svarade på Polisens årliga trygghetsmätning! Även i år visar resultatet att Lomma upplevs som en trygg kommun, även om buskörning med mopeder och nedskräpning kvarstår som områden att förbättra. Även oron för stölder av fordon har ökat.

Lokalpolisområde Kävlinge, som Lomma kommun tillhör, förbättrar som helhet även i år sitt totala trygghetsindex. Årets värde har gått från 1,65 till 1,51, vilket är det bästa resultatet sedan 2013. (Ju lägre siffra, desto bättre). Utsattheten för brott minskar totalt sett och värdet för den konkreta känslan av otrygghet ligger oförändrad sedan förra årets mätning.

Nöjdheten med polisens agerande mot lokala problem ligger på samma nivå. Oro för att utsättas för brott och utomhusstörningar har minskat, medan utemiljö och missbruksproblem ligger kvar på samma nivå som i fjolårets mätning.

I Lomma kommun har utsattheten för brott och den konkreta känslan av otrygghet minskat. Buskörning med mopeder och MC har minskat, men ligger ändå förhållandevis högt. Andelen som inte har utsatts för något som helst brott under året har ökat. Ändå har oron för att utsättas för brott ökat marginellt, men ligger ändå på en låg nivå.

Det samlade trygghetsindexet för Lomma kommun har förbättrats från 1,41 till 1,30.

Glädjande är att antalet medborgare som anmäler alla brott har ökat. Vi kan också se att antalet medborgare som inte har drabbats av brott över huvud taget har ökat och är nu uppe i 82 procent, säger kommunpolis Håkan Persson och fortsätter;

Buskörning med mopeder är fortfarande något som skapar otrygghet. Det har blivit lite bättre, men vi behöver fortsätta utveckla arbetet mot detta och det kommer vi att göra. Nedskräpning är också något som fortsatt skapar otrygghet. Här kommer kommun och polis att fortsätta arbeta tillsammans för att minska problemet.

De anmälda bilinbrotten har ökat med 20 procent hittills i år i kommunen.

Trafikkontroller med inriktning på att hitta de som begår dessa brott har skett och vi kommer att fortsätta våra kontroller, berättar Håkan Persson.

Kommunens trygghetsvärdar har ökat sin synlighet i de områden som vi ser kan vara aktuella. Vi är dock beroende av information från våra medborgare. Vad man ser, hör och vet är viktig information för oss, påpekar Lomma kommuns säkerhetschef Anders Åkesson och avslutar;

Att vi arbetar tillsammans är en framgångsfaktor för en ännu tryggare kommun.

Läs mer och se hela undersökningen på polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

En lokal trygghetsmätning genomförs varje år av polisregion Syd. Undersökningen skickas ut till 2 700 personer i lokalpolisområde Kävlinge där Lomma är en av fyra kommuner. 60,2 procent svarade i år. Stort tack till alla som svarat på undersökningen!

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror från 0-6, där 0 är ”närmast obefintligt problem” och 6 är ”alarmerande påtagligt problem”.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv