Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Nya kommunfullmäktige på plats

43 personer står samlade i en stor sal med vita skrivbord och en stor tavla i bakgrunden.

Nya fullmäktige. Lena Wahlgren (M) står längst fram med Rune Netterlid (S) och Marie Nilson (M) direkt till höger om sig i bild.

Den 17 oktober träffades den här mandatperiodens kommunfullmäktige för första gången. Ett helt nytt presidium leder sammanträdena, med Lena Wahlgren (M) som ny ordförande i spetsen. Lena Wahlgren är den första kvinnan på den positionen i Lomma kommuns historia.

Kvinna med ljust hår och glasögon tittar rakt in i kameran.

Lena Wahlgren (M)

Det var mycket nytt när kommunfullmäktige samlades den 17 oktober. Bland ledamöterna är det 13 politiker som är nya i det här sammanhanget och hela presidiet som leder mötena i kommunfullmäktige är nytt. Där finns Lena Wahlgren (M) som ordförande, Marie Nilsson (M) som förste vice ordförande och Rune Netterlid (S) som andre vice ordförande.

Lena Wahlgren är första kvinna på posten i Lomma kommuns historia.

Jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått detta hedersuppdrag. Det är för mig en stor ära. Det känns bra att vi kvinnor kommer fram och tar lite mer plats i politiken, säger Lena Wahlgren.

Lena Wahlgren flyttade till Lomma kommun för cirka åtta år sedan och har bland annat engagerat sig i politiken som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Sedan tidigare har hon även haft politiska uppdrag i Burlövs kommun, även då i barn- och utbildningsnämnden samt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Jag har alltid haft ett stort intresse för skolans område och barns utveckling, lärande och hälsa. Det engagemanget finns sedan mina egna barn började skolan. Idag är mina tre barn vuxna men jag fortsätter nu att följa mina sex barnbarn med stort intresse och deras tillvaro i förskola och skola. Den erfarenheten ger mig god insyn i hur det fungerar idag, säger Lena Wahlgren.

Vad ser du fram emot i din nya roll som ordförande i kommunfullmäktige?

Jag är en person som alltid har tyckt om ordning och reda och bra strukturer. Jag ser fram emot att leda våra fullmäktigemöten så att alla får lika stor möjlighet att komma till tals under sammanträdena, att man visar respekt mot varandra men samtidigt att mötena ska vara konstruktiva och effektiva.

Sammanträdet den 17 oktober öppnades av ålderspresident Rune Netterlid, en titel den politiker som varit med längst i fullmäktige har. Under nästa sammanträde den 10 november tas budgeten för nästa år upp. Vid sammanträdet den 1 december väljs ledamöter och ersättare till bland annat kommunens sex nämnder.

Tidigare ordförande i kommunfullmäktige var Anders Berngarn.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv