Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Bygga bo & miljö, Övergripande

Sanering av Kajgatan efter branden i Lomma

Kajgatan i Lomma avspärrad

Söndagen den 9 oktober uppstod en brand i en industribyggnad på Kajgatan i Lomma. Nu påbörjas saneringsarbetet och arbetet med att ta hand om den kvarvarande byggnaden.

Under kvällen, söndagen den 9 oktober, uppstod en brand i den kulturskyddade torkladan på Kajgatan i Lomma, i anslutning till Varvstorget. Ett stort antal räddningsresurser fanns på plats under natten för att släcka branden och förhindra spridning.

Brandorsaken kommer nu att utredas. Brandområdet är avspärrat, både för teknisk undersökning och sanering av området intill.

Kajgatan är åter öppen för fordonstrafik, men parkeringen närmast torkladan kommer fortsatt att vara avstängd.

Vad händer med byggnaden nu?

När den tekniska undersökningen är gjord och avspärrningen är släppt, kommer den närmaste miljön kring byggnaden att saneras. Initialt kommer en besiktning att utföras på den kvarstående byggnaden gällande konstruktionen och vilka åtgärder som är möjliga att göra för att säkra den.

Vi måste kunna garantera att konstruktionen håller och att det är säkert att vistas i den del av lokalen som är kvar innan vi öppnar upp den igen, berättar Mattias Persson, teknik- och fastighetschef.

Det är Lomma kommun som äger fastigheten, lokalerna var uthyrda till lokala företag och fiskare.

Vi kommer nu tillsammans med hyresgästernas försäkringsbolag att se till så att de skadade delarna rivs och tas bort. Samtidigt behöver vi påbörja en utredning om hur ett framtida återställande av byggnaden kan se ut, vad som kan bevaras och vilka möjligheter det finns för att åstadkomma detta. Det leder oss troligtvis in i den andra delen av 2023 tidsmässigt, säger Mattias Persson.

Varsam hantering

Eftersom byggnaden innehöll eternit, måste de kvarstående delarna hanteras på ett speciellt sätt. När man bryter eller knäcker eternitskivor, frigörs asbestfibrer som är skadliga att andas in. Därför måste de företag som anlitas för att ta hand om det kvarvarande materialet och eftersaneringen ha tillstånd att hantera asbest och alltid ha skyddsutrustning på sig.

Asbest är skadligt i dåligt ventilerade utrymmen med asbestdamm. Någon risk för att närboende eller förbipasserande påverkas negativt av något asbestdamm bedöms därför inte vara aktuell. 

Om du har frågor om hantering av asbest eller eternit, kontakta miljöinspektör via Kontaktcenter.

Läs mer om hantering av asbest och eternit

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv