Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler enligt lex Sarah

Papper och penna

Lomma kommun har anmält en händelse inom hemtjänsten enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Vid utredning av inrapporterat klagomål upptäcktes brister vid utförandet av insatserna städ, tvätt och byte av sängkläder hemma hos brukaren. Brukaren har inte fått insatserna utförda vid varje planerat tillfälle eller så har de utförts med bristande kvalitet. Utredningen visar också att brukaren inte har fått tillräckligt stöd för att sköta sin hygien eller att inta måltider.

Åtgärder

Efter det inträffade såg verksamheten över planeringen hos brukaren och bokade in handledning för personal. De åtgärder som planeras för att förebygga att något liknande inträffar igen är bland annat kompetensutveckling för medarbetare, handledning och utveckling av kontaktmannaskapet.

Brukaren har beviljats plats på ett av kommunens särskilda boenden där hens behov blir bättre tillgodosedda.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Navigera vidare

Arkiv