Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler lex Maria till IVO

Lex Maria

Lomma kommun har anmält en händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Enligt lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser där patienten utsatts för risk för allvarlig vårdskada eller allvarlig vårdskada, som följd av den vård hen har fått. Syftet är att säkra kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Händelse

Patient som vistades på kommunens korttidsenhet blev efter sjukhusvistelse inte uppföljd vad det gäller blodprovstagning och ordination av blodförtunnande medicin. Detta resulterade senare i blödning som krävde sjukhusvård.

Skadan har sin grund i slutenvården, men hälso- och sjukvården i kommunen har inte heller uppmärksammat de bristande ordinationerna. En anmälan är därför inskickad den 30 september till IVO gällande en allvarlig vårdskada. 

Lex Maria

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

  • medarbetare som utför hälso- och sjukvård ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Björklund

Navigera vidare

Arkiv