Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Heltid som norm

Projektledare och enhetschef för heltidsresan

Projektledare Linda Uddenäs och enhetschef Mikael Klang.

Nu införs projektet heltid som norm i kommunens verksamheter. Projektet innebär att alla tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsanställning ska erbjudas heltidsanställning.

I november 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om heltid som norm i Lomma kommun. Utvecklingsprojektet heltid som norm grundar sig i en nationell överenskommelse mellan fackförbundet Kommunal och SKR (Sveriges kommuner och regioner) om att heltidsanställning ska vara norm i välfärden. Syftet med projektet är att öka jämställdheten och säkerställa välfärdens långsiktiga kompetensförsörjning.

Lomma kommun har valt att inte enbart erbjuda anställda inom kommunals avtalsområde en heltidsanställning, utan att alla tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsanställning ska ha erbjudits heltidsanställning senast den 31 december 2022.

Eftersom kommunen har stor bredd i sin verksamhet så sker arbetet med att införa heltid som norm successivt och anpassat efter de förutsättningar som råder inom de olika verksamheterna. Erbjudandet ska ha gått till berörda medarbetare senast den 31/12–22, säger Linda Uddenäs, central projektledare för heltid som norm.

En av verksamheterna som arbetat aktivt med heltidsinförandet är avdelningen för funktionsstöd. Måndagen den 19 september startade heltidsresan inom funktionsstöd. Avdelningen för funktionsstöd består av cirka 50 medarbetare som på olika sätt ger stöd till personer med funktionsvariation. Förutom en myndighetsdel består avdelningen av grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, korttidsvistelse samt korttidstillsyn fördelat på nio olika verksamheter, där flera av dessa erbjuder stöd dygnet runt sju dagar i veckan.

Att kunna erbjuda heltid är något som vi alla är glada över. Det ger oss möjlighet att bli en attraktivare och mer konkurrenskraftig arbetsgivare. Positivt för våra verksamheter är att det kommer att finnas mer tid för kompetensutveckling och kvalitetsarbete samt möjlighet till samarbete över enhetsgränserna, säger Ernesto Cespedes Cortes, enhetschef för gruppbostäder inom avdelningen för funktionsstöd om projektet.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med i arbetet kring heltidsresan. Det har varit ett stort arbete med många inblandade där vi arbetat nära de fackliga organisationerna för att skapa goda förutsättningar för de medarbetare som redan arbetar i våra verksamheter, säger Mikael Klang, enhetschef, avdelningen för funktionsstöd.

Arbetet med heltidsresan kommer succesivt att fortsätta i de övriga verksamheterna under resten av året.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mikael Klang

Navigera vidare

Arkiv