Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Strategi för arbetssätt vid kognitiv sjukdom / demenssjukdom

Ung man som kramar en äldre herre

För att möta det ökade behovet inom demensvård har en strategi för arbetssätt vid misstänkt eller konstaterad kognitiv sjukdom/demenssjukdom tagits fram.

Det finns idag cirka 130 000 – 150 000 personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom i Sverige. Av dessa är cirka 6 000 personer under 65 år. I takt med att vi väntas leva längre, förväntas antalet att fördubblas fram till år 2050. Detta innebär stora utmaningar för vård och omsorg.

För att bättre kunna möta dessa utmaningar har en strategi för arbetssätt vid misstänkt eller konstaterad kognitiv sjukdom/demenssjukdom tagits fram i Lomma kommun.

Strategin innebär ett mer strukturerat sätt att arbeta med dessa frågor. Den ska vara ett stöd till såväl vårdpersonal som vårdtagare, men även anhöriga, säger Jeanette Brink, demenssjuksköterska.

Exempel på åtgärder som listas är att arbeta mer i Multiprofessionella team, det vill säga att samordna mindre arbetsgrupper kring de olika vårdtagarna för att lära känna individen bättre.

Olika funktioner som är involverade kring en person med kognitiv sjukdom.

Olika funktioner som är involverade kring en person med kognitiv sjukdom.

Långsiktig handledning för hemtjänstens personal är en annan åtgärd.

Vi vill skapa förståelse för att alla har en levnadshistoria och omvårdnaden måste utgå från varje individs behov och förmågor.

Föreläsning för anhöriga 11 oktober

Det är lika viktigt att anhöriga får det stöd de behöver, poängterar Jeanette;

Det kan vara både psykiskt och fysiskt utmanande att vara anhörig. Vi behöver därför kunna anpassa stödet utifrån individernas olika behov. Målet är framöver att ta fram en anhörigstrategi för Lomma kommun. 

Den 11 oktober planeras för en föreläsning med Martina Takter, socionom och forskare kring anhörigas situation. Föreläsningen kommer att vara öppen för alla och det kommer att gå att anmäla sig via Anhörigstödet eller via lomma.se (Tid: 11 okt, kl.14-15.30. Plats: Sessionsalen, Lomma kommunhus. Mer information kommer via lomma.se).

Samarbete och utbildning

Att utöka samverkan med vårdcentral och hälso- och sjukvården är något som också lyfts i Socialstyrelsens ”Nationell strategi för demenssjukdom”.

Att samarbeta med primärvården ökar chansen för en tidig diagnos, vilket gör att man kan sätta in åtgärder tidigare.

Vi genomför även utbildningar för medarbetare inom äldreomsorgen i BPSD-registret, berättar Jeanette Brink.

BPSD står för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Genom att registrera och utgå från vilka symptom individen har, kan vårdpersonalen bättre kunna bemöta personer med demenssjukdomar och kunna erbjuda bättre stöd.

Genom att öka kunskapen om kognitiv sjukdom kan vi förbättra omsorgen, så att varje person med kognitiv sjukdom/demenssjukdom får den omvårdnad som de behöver, avslutar Jeanette Brink.

Läs mer

Strategi för arbetssätt vid misstänkt eller konstaterad kognitiv sjukdom/demenssjukdom Pdf, 617.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning inom BPSD-registret ska ge bättre stöd för boende med demens

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mica Bodic

Navigera vidare

Arkiv