Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Utbildning inom BPSD-registret ska ge bättre stöd för boende med demens

Personer i utbildningslokal

För att bättre kunna bemöta personer med demensjukdomar används ett verktyg som heter BPSD-register, där man utgår från vilka symptom individen har.

Under hösten pågår utbildning av medarbetare inom äldreomsorgen och den första utbildning för nya BPSD-administratörer är nu avslutad. Utbildningen leddes av Corina Carlgren, Silviasyster och Jeanette Brink, demenssjuksköterska.

Alla personer som har en demenssjukdom har inte samma symptom, de reagerar olika och kan inte bemötas på samma sätt. Genom att notera vilka symptom som är aktuella för just den individen, kan omvårdnadspersonal använda registret som ett verktyg för att ge bättre omsorg och en tydligare struktur i omvårdnaden, säger Jeanette Brink, demenssjuksköterska.

Sju medarbetare från verksamheterna Orion och Vega samt tre medarbetare från HSL-verksamheten deltog i den tvådagars-utbildning som tog plats den 29-30 augusti på Orion. Efter ännu en halvdag i november, sker diplomutdelning. Fler utbildningstillfällen planeras under 2023.

Vad är BPSD?

BPSD är en förkortning för "beteendemässiga och psykiska symptom vid demens". Genom att registrera vilka symptom som finns och i vilka sammanhang de märks av, kan man förbättra behandling och åtgärder. I registret finns det checklista, utbildningar, skattningar och förslag på åtgärder för att minska de problem som kan uppstå.

Som BPSD-administratör är man extra drivande i arbetet med registret på den enhet man arbetar på. Chef och kollegor (omvårdnadspersonal, HSL personal) kommer också att vara delaktiga i registerarbetet, men det är BPSD-administratören som får behörighet att logga in och göra registreringarna.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Navigera vidare

Arkiv