Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Nytt LIFE-projekt startar i Bjärred

Vi skapar inom LIFE-projektet en våtmark i Bjärred.

Våtmarker i nära anslutning till kusten fyller många funktioner. Bland annat stödjer de flertalet ekosystemtjänster och fördröjer dagvattnet vid kraftiga regn. Dock har flera våtmarker försvunnit genom åren. Med stöd av det EU-finansierade projektet LIFE Coast Adapt ska en våtmark nu anläggas vid Löddesnäs i Bjärred.

Inom kort påbörjar vi att anlägga en cirka 5000 m2 stor våtmark vid Löddesnäs i Bjärred. Denna naturbaserade lösning ska fördröja dagvattnet vid kraftiga regn och minska risken för översvämning. Våtmarken saktar även ner flödet på dagvattnet innan det når stranden och motverkar på så sätt kusterosion. Våtmarken skapar även bättre förutsättningar för en livskraftig biologisk mångfald.

Projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.

Informationsträff den 14 september

Den 14 september kl. 17:30 håller tjänstepersoner från Lomma kommun ett informationsmöte på platsen. Samling vid parkeringen vid fågeltornet på
Löddesnäs i Bjärred. Anmäl dig till jenny.dahlstrand@lomma.seVälkommen!

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv