Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Miljömålsprogram ska driva det lokala miljöarbetet framåt

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta ett nytt miljömålsprogram som gäller för åren 2022-2028. Nu kan du ta del av hela miljömålsprogrammet här på lomma.se.

Programmets syfte är att driva det lokala miljöarbetet framåt genom att ta fram lokala miljömål, åtgärder och indikatorer för vissa av de miljökvalitetsmål som berör kommunen samt att koppla samman miljömålssystemet med FN:s globala mål Agenda 2030.

I programmet har sju miljömål uppdaterats med nya mål och åtgärder. De miljömål som uppdaterats är ”Frisk luft”, ”Bara naturlig försurning”, ”Giftfri miljö”, ”Skyddande ozonskikt”, ”Säker strålmiljö”, ”Grundvatten av god kvalitet” och ”God bebyggd miljö”. Utöver det har också en ny "Kunskapsdel" tagits fram med bakgrund och faktaunderlag för Lomma kommun.

Miljömålsprogrammet kan du ta del av i två delar – en kunskapsdel Pdf, 9.2 MB. och en mål och genomförandedel Pdf, 7 MB..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv