Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Nytt larmsystem på särskilda boenden

Äldre dam i samtal med omvårdnadspersonal

Ett nytt mer modernt larmsystem har installerats på kommunens särskilda boende.

Under 2022 har det gradvis införts ett nytt modernt larmsystem på våra särskilda boende och på korttidsavdelningen.

En stor fördel med larmsystemet är att det är möjligt att individanpassa larmen. Förutom de vanligaste funktionerna som trygghetslarmsknapp, rörelselarm och dörrlarm finns det även möjlighet att koppla till ytterligare larmenheter och sensorer.

Till exempel används ett röstlarm för brukare som inte har den fysiska möjligheten att trycka på en knapp utan larmar genom rösten. Det finns även en platta man kan koppla på trygghetslarmsknappen så den blir lättare att trycka.

Det nya larmsystemet är mer modernt med fler olika larmtillbehör, så det blir lättare att anpassa efter behov, säger Anna-Maria Banck, avdelningschef för äldreomsorgen. Varje individ och avdelning kan nu anpassa tekniken efter respektive behov för att öka tryggheten.

Uppföljning av larm

Det nya systemet heter Phoniro 6000. En digital tillsynskamera, kallad E-tillsynskamera, är också inköpt och kan användas i syfte med att öka den boendes trygghet exempelvis nattetid, för att slippa störa med fysiska tillsynsbesök. Kameran används inte ännu, men förberedande arbete pågår.

Personalen tar emot larmen via en app där de hanterar larmen och registrerar när de är närvarande hos en boende. All personal har en individuell inloggning i appen och alla larmhändelser loggas för vidare uppföljning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Navigera vidare

Arkiv