Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Förskollärare nominerade till pris för digital utveckling

Tre kvinnor står intill varandra och ler mot kameran, på en gräsmatta med grönskande träd och buskar i bakgrunden.

Emmy Persson, Sara Eklund och Magdalena Norén har inspirerat sina kollegor att använda nya digitala verktyg i förskolan. Foto: Christian Almström

Lomma kommuns förskollärare Emmy Persson, Sara Eklund och Magdalena Norén har tagit fram en webbsida med tips, instruktioner och inspiration kring hur digitala verktyg kan användas i förskolan. Nu har de nominerats till utmärkelsen Guldäpplet för sitt arbete.

Emmy Persson, Sara Eklund och Magdalena Norén jobbar som förskollärare på var sin förskola i Bjärred – förskolorna Tulpangården, Domedejla respektive Lärkan. De har arbetat för att förnya lärandet och öka användningen av de digitala verktygen i förskolan.

Förskolans roll är att få barnen att bli producenter och inte enbart konsumenter av det digitala. Vår ambition är att erbjuda barnen i våra förskolor andra sätt att använda digitala verktyg än vad de vanligtvis gör hemma. Detta kan till exempel ske genom att barnen får lära sig skapa med hjälp av digitala verktyg, att de får prova och utforska flera olika verktyg för att på så sätt utveckla sin förståelse och sitt kunnande, säger Magdalena Norén.

Webbplats med tips

Emmy, Magdalena och Sara har skapat webbplatsen ”Digitala möjligheter” med tips och information om det digitala arbetet i förskolan. Där har de på ett enkelt och lättförståeligt sätt samlat inspiration kring vad man kan göra tillsammans med barnen men även korta instruktioner i form av filmer, bilder och text kring hur man praktiskt gör. Allt för att öka kunskapen och användandet hos oss de som arbetar på någon av förskolorna i vår kommun.

Vårt mål har hela tiden varit att engagera alla kollegor men kanske särskilt de som tycker att det är svårt att hitta sätt att förstå tekniken. Vi vill kunna hjälpa alla att hitta nya sätt att arbeta där de digitala verktygen kan vara ett stöd i barnens lärande, säger Sara Eklund.

Vi ser att vårt arbete har medfört en ökad digital trygghet hos många av våra kollegor. Detta i sin tur gör att fler barn på våra förskolor ges möjlighet att bli producenter istället för endast konsumenter av det digitala, säger Emmy Persson.

Vi upplever också att det finns mycket kunskap hos våra kollegor. Vi tänker oss att vår webbplats ska kunna fungera som en plattform för att samla all denna kunskap så att det kollegiala samarbetet kan utvecklas, säger Magdalena Norén.

Inspiration för kollegor

Sedan den digitala gruppen startades har de tillsammans även varit runt på alla avdelningar på sina förskolor, för att ta reda på vilka behov kollegorna har för att kunna arbeta och känna sig bekväma med det digitala arbetet.

Vårt mål är att det verkligen ska vara något som våra kollegor har användning av. Vi vet att många inom förskolan har brist på tid så lättillgänglighet och enkla korta instruktionsvideor upplever vi är en framgångsfaktor, säger Sara Eklund.

På deras tre förskolor har det även ordnats prova på-workshops för alla kollegor där målet var att inspirera samt ge kollegorna tid att lära sig och prova olika digitala verktyg. Tidigare arbetade förskollärarna med digitala verktyg var för sig på sina egna avdelningar. Nu inkluderas alla kollegor i målen och det är allas behov som styr vilken riktning arbete ska ta i framtiden.

Webbplatsen har varit rolig att göra, då vi upplever att den verkligen kommit till nytta för våra kollegor och i förlängningen för barnen. När kunskapen hos våra kollegor har ökat, ökar också barnens möjligheter till lärande och utveckling inom det digitala. Det har också varit väldigt givande att få vara en del av våra kollegors utveckling. Dels att få stötta i det digitala arbetet, dels att få ta del av all den kunskap som finns ute på våra förskolor, säger Magdalena Norén.

Guldäpplet delas ut den 20 oktober

Nu har de tre nominerats till utmärkelsen Guldäpplet för sitt arbete. Guldäpplet är en årlig utmärkelse sedan 2022 som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Initiativtagare till utmärkelsen är stiftelsen Yngve Lindbergs Minne. Vem som får årets utmärkelse avslöjas under Guldäpplets dag den 20 oktober i Stockholm.

Det känns roligt och ärofyllt att bli nominerade. Vi brinner alla tre för förskolans utveckling och det är inspirerande att få vara en del av våra tre förskolors digitala resa. Vi har fått mycket positiv feedback från våra kollegor och andra som har tagit del av vår webbsida. Vi upplever att vårt arbete är betydelsefullt och vi är glada att det har uppmärksammats, säger Emmy Persson.

Emmy har varit nominerad till Guldäpplet tidigare tillsammans med kollegan Anna Persson. De var nominerade för det arbete som de bedrev på sin avdelning på Tuplangårdens förskola.

Tyvärr vann vi inte då men vi håller tummarna för att det är vår tur nu att få det ärofyllda priset Guldäpplet, säger Emmy Persson.

Lomma kommuns förskoleverksamhet har tidigare uppmärksammats för sitt digitala arbete, genom att tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020 Länk till annan webbplats.. Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv