Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Erik Christensson, ny MAR i Lomma kommun

Erik Christensson, ny MAR i Lomma kommun.

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns det numera både en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Sedan den 14 juli finns det förutom en medicinskt ansvarig sjuksköterska, även en person som är medicinskt ansvarig för rehabilitering.

MAS- och MAR-funktionen kom till när ansvaret för viss hälso- och sjukvård fördes över från landstingen till kommunerna. Lagstiftaren ansåg då att vissa arbetsuppgifter måste utföras av en medicinskt sakkunnig person med sådan utbildning och erfarenhet att det fanns rimliga möjligheter att utföra dem på ett patientsäkert sätt. Med hänsyn till patientsäkerheten ansågs det nödvändigt att skapa garantier för att dessa uppgifter alltid skulle ligga på en person med tillräcklig kompetens

Idag är det valfritt för kommunerna om de vill införa en MAR eller inte.

I Lomma kommun är det Eva Björklund som innehar tjänsten som MAS sedan 2021. Erik Christensson började i juli 2022, som nytillsatt MAR.

Mitt uppdrag är att garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker, säger Erik Christensson.

Medicinskt ansvarig för rehabiliterings huvudsakliga uppgifter är att se till att:

  • Kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla inom området rehabilitering och medicintekniska produkter, även kallat hjälpmedel.
  • Ansvara för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet av kommunen. Region Skåne ansvarar för rehabilitering via sjukhus och öppenvård.
  • Ansvara för att det finns ändamålsenliga rutiner inom rehabilitering och medicintekniska produkter och att dessa är kända i verksamheten.

Genom att vi nu även har en medarbetare som är medicinskt ansvarig för rehabilitering får vi ett ökat helhetstänk och kan sätta mer fokus på vårt förebyggande arbete och det rehabiliterande förhållningssättet, kommenterar Eva Björklund, MAS.

Läs mer om MAS och MAR under Omsorg och hjälp

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Björklund

Navigera vidare

Arkiv