Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Medborgarundersökningen skickas ut

Är du utvald? SCBs medborgarundersökning

1200 invånare har nu möjlighet att tycka till om Lomma kommun när Statistiska Central Byråns (SCB) årliga medborgarundersökning drar igång. I år finns det också extra frågor om kommunikation och trygghet för Lomma kommuns räkning.

Totalt deltar 137 av landets 290 kommuner i årets undersökning. Årets urval består av drygt 178 000 personer som får möjligheten att svara på enkäten, varav 1200 bor i Lomma kommun.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande de upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

I år finns det extra frågor om hur du i Lomma kommun upplever vår kommunikation (bland annat här på lomma.se) och vad du tycker om trygghetsvärdarnas arbete.

Vi är tacksamma för att du tar dig tid att svara, det är tillsammans som vi kan utveckla vår verksamhet!

Görs på uppdrag av kommunerna

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras av SCB i december.

Läs mer på scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Annica Walker

Navigera vidare

Arkiv