Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp, Övergripande

Är du orolig för ett barn eller vuxen?

Barn i hoodie

Om du misstänker att ett barn eller en vuxen far illa kan du kontakta kommunen och göra en anmälan, eller få råd om du känner dig osäker på om en anmälan bör göras eller inte.

Du behöver inte ha bevis för att göra en orosanmälan. Det räcker med en misstanke eller oro för att någon far illa. Det är vårt ansvar att utreda. Kom ihåg att det är din oro för barnet eller den vuxne du anmäler, inte vårdnadshavare eller anhöriga. Barnets eller den utsatta personens behov är alltid utgångspunkten.

Så här gör du en orosanmälan

Om du behöver göra en orosanmälan, kan du göra en digital anmälan via vår e-tjänst för orosanmälan på Lomma.se (se länkarna nedan). Via e-tjänsten får vi in orosanmälningarna direkt och kan på så sätt ge snabbare hjälp.

Du kan även ringa kommunens kontaktcenter på telefon 040-641 10 00 och be att få tala med en socionom, säg att du är orolig för ett barn eller en person. Om du vill vara anonym behöver du inte säga ditt namn, om du anmäler som privatperson. Om kontaktcenter är stängt, kan du ringa Sociala jouren Syd via 112.

Du kan även lämna en skriftlig anmälan till Socialförvaltningen, Hamngatan 3, 234 81 Lomma.

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.

Läs mer om hur en orosanmälan går till under Omsorg och stöd

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ebba Krumlinde

Navigera vidare

Arkiv