Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö

Historisk invigning av ny skola i Lomma

Bandklippning när Linneaskolan invigs.

Bandet klipps och Linneaskolan förklaras invigd. Från vänster: Erik, Lennart Månsson, ordf. Samhällsbyggnadsnämndenordförande, Linnea, elev på skolan, Annette Rosenhall, rektor samt Fredrik Karström, ordf. barn- och utbildningsnämnden.

Efter ett års byggnation står nu Lomma kommuns första grundsärskola klar (skolformen har den 1 juni 2023 bytt nam till anpassad grundskola). Linneaskolan välkomnar de nya eleverna och ska erbjuda hög kvalitet med stort fokus på lyhördhet för elevernas individuella behov. Idag hölls en invigning med politiker, skolpersonal, elever och deras anhöriga.

Det är med stor glädje och stolthet som vi nu inviger grundsärskolan i Lomma. Linneaskolan är en viktig del i vårt inkluderande arbete som gör att barn med särskilda behov som bor i kommunen kan gå i skola på hemmaplan, säger Fredrik Karström, ordförande i barn- och utbildningsnämnden på Lomma kommun.


Grundsärskolan finns för elever i årskurs k 1–9. Skolan kommer att ha åldersblandade klasser uppdelat i låg-, mellan- och högstadium. En landskapsarkitekt har skapat en utemiljö som bygger på lust, tillgänglighet och rörelseglädje. Varje stadie har en egen nära utemiljö med möjlighet till undervisning utomhus och möjlighet till egen plantering.


Läroplanen för grundsärskolan lägger fler timmar på ämnen som hemkunskap och slöjd. Varje hemklassrum kommer därför att ha ett litet kök där hemkunskap, bild och fritid kan bedrivas. Utöver det har skolbyggnaden en hög standard för ljud- och ljuskänsliga elever och mer flera digitala lösningar för att skapa stimulerande inlärningsmöjligheter.


Undervisningen på Linneaskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den följer läroplan, Lsär11 och kursplanerna är anpassade för skolans elever. I grundsärskolan utgår vi från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar.

På Linneaskolan arbetar vi för att ge varje elev möjlighet att, utifrån egna förutsättningar och behov, utvecklas och nå så långt som möjligt. Vår ledstjärna i vårt arbetssätt är UNIK, som står för; U – Utbildning och Utveckling, N – Nyskapande & Nyfikenhet, I – Individanpassning & Inflytande samt K – Kunskap & kommunikation, säger Annette Rosenhall, rektor på Linneaskolan.


Vår ambition är även att kunna erbjuda en kvalificerad förskoleverksamhet. Linneaskolan kommer dessutom att användas av Karstorpskolan Norra för slöjd.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv