Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Kommunala avfallsföreskrifter på remiss

Illustration Omslag Avfallsföreskrifter

På grund av ny lagstiftning behöver de kommunala avfallsföreskrifterna justeras, med speciellt fokus på bygg- och rivingsavfall.

Med anledning av ändringar i Miljöbalken kommer bygg- och rivningsavfall från och med 1 januari 2023 att vara ett kommunalt ansvar. Detta innebär att kommunen behöver göra vissa justeringar i de kommunala avfallsföreskrifterna, för att anpassa dessa till den nya lagstiftningen.

Kommunen har tagit fram förslag på ändringar i avfallsföreskrifterna i följande paragrafer: 2 §, §§ 32-38 (rubrik), 50 § (tabell 1), 51 § (tabell 2), 62 § och bilaga 2 (gäller hämtningsintervall).

Samhällsbyggnadsnämnden i Lomma kommun ställer härmed ut förslaget på remiss med möjlighet för alla att inkomma med synpunkter på förslaget. Alla kan ta del av förslaget under perioden 25 juli-31 augusti 2022:

Förskrifter för avfallshantering 1 jan 2023 - förslag - Lomma kommun Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter ska komma in till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 31 augusti 2022:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv