Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Socialförvaltningen anmäler enligt lex Sarah

Anmälan enligt Lex Sarah

Socialförvaltningen har anmält tre händelser till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah, där orosanmälningar som inkommit via vanlig postgång inte har hanterats enligt rutin.

Händelse

Lomma kommun har fått in tre orosanmälningar som berör olika personers mående via vanlig postgång. Dessa anmälningar har inte hanterats enligt rutin vid ankomsten till kommunen, vilket hade kunnat medföra en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah för de berörda. Som tur är har det inte gjort det i dessa fall men Lomma kommun vill säkerställa att detta aldrig händer igen och har genomfört en utredning enligt Lex Sarah.

Åtgärd

En arbetsgrupp för att säkerställa tydliga rutiner kring postgång och orosanmälan är initierad. Socialförvaltningen kommer även att gå ut med informationskampanj om att det finns en e-tjänst för orosanmälan på Lomma.se för att kvalitetssäkra mottagandet av orosanmälningar, men primärt då vi får in orosanmälningarna på direkten och på så sätt kan ge en snabbare service till kommuninvånarna. Längst ner på sidan hittar du länkar för orosanmälan för barn och ungdomar samt vuxna.

Lex Sarah

Enligt lex Sarah är medarbetare med flera skyldiga att anmäla händelser där enskild utsatts för risk för påtagliga missförhållanden eller påtagliga missförhållanden, som följd av vården och/eller omsorg hen fått med stöd av Socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Händelserna ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ebba Krumlinde

Navigera vidare

Arkiv