Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun har anmält en lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Papper och penna

Lomma kommun har anmält en händelse i hemtjänsten enligt lex Sarah. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelsen är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Vid utredning av ett inrapporterat klagomål gjordes upptäckten att en brukare i hemtjänsten inte har fått insatsen städ utförd under ca 3 månader. Insatsen föll bort ur brukarens planering då hemtjänstens områdesindelning gjordes om.

Åtgärd

Insatsen städ är återigen inplanerad och utförs hos brukaren.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv