Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Fortsatt goda utbildningsresultat

Skolelev snurrar basketboll på sina fingrar sittandes på en basketplan.

Årets betygsutfall för årskurs 9 i Lomma kommuns skolor är nu sammanställt. Även i år går resultaten hand i hand med de höga ambitionerna. Över 96 % av kommunens elever i åk 9 är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan i år.

Det sammanlagda genomsnittliga meritvärdet för eleverna i kommunen är 267,8.

Det finns all anledning att vara mycket stolt över det resultat som eleverna i kommunen uppnått i år. Hela 96,4 % av kommunens elever är behöriga till nationella program, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Karström.

Gällande de enskilda skolorna har Bjärehovskolan bäst betygsutfall av kommunens alla åk 9-elever. Där landar det genomsnittliga meritvärdet på 276,4. Pilängskolan hamnar inte långt efter på 275,4. Rutsborgskolans elever hamnade på 269,6 och Karstorpskolan Södra på 242.

Jag nu har nu arbetat i Lomma kommun i nio månader och är mycket imponerad av det arbete som utförs av både elever och personal, säger förvaltningschef Roberto Citterio.

För läsåret 2020/2021 var det genomsnittliga meritvärdet för alla åk 9-elever i Sverige 223,9.

Fakta

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg med tillägget av betyget i moderna språk som språkval för de elever som läst det ämnet. Betyg A omvandlas till betygsvärde 20,0, B till 17,5, C till 15,0, D till 12,5, E till 10,0 samt F till 0. Genomsnittligt meritvärde beräknas för de elever som har fått godkänt betyg (A–E) i minst ett ämne, det vill säga elever som har lägst meritvärde 10. (Källa: Skolverket)

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv