Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Förskolor byter namn till årsskiftet

Barn med ljust hår lägger klossar i en mall.

Ängshagens förskola och Smultronställets förskola i Lomma kommer från årsskiftet heta Smultrongårdens förskola. Förskolan kommer att bestå av en avdelning med montessoriinspirerad verksamhet och tre avdelningar med traditionell förskoleverksamhet. Beslut om detta fattades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 juni.

Smultrongården är idag ett samlingsnamn för Smultronställets förskola och Ängshagens montessori. Här finns även öppen förskola, ob-omsorg samt samlingslokal för pedagogisk omsorg.

Såväl Smultronställets förskola som Ängshagens montessori är små förskoleenheter och för att rektor ska kunna arbeta mer flexibelt och resurseffektivt är det gynnsamt att dessa två enheter blir en. För att det pedagogiska utbudet ska vara det samma som idag, får Smultrongårdens förskola en montessoriinspirerad avdelning och tre avdelningar med traditionell förskoleverksamhet. 

Det nya namnet blir Smultongårdens förskola. Den montessoriinspirerande avdelningen behåller namnet Ängshagen. Avdelningen kommer på hemsidan profileras specifikt och behålla sin verksamhetsspecifika inriktning.

Namnbytet sker den 1 januari 2023.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv