Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Beslutat i kommunfullmäktige den 2 juni

Ritning över hus med svarta linjer över ett vitt papper.

Från den 1 januari 2023 börjar de nya avgifterna för bygglov att gälla.

Kommunfullmäktige beslutade under sitt möte den 2 juni bland annat att avgifterna för bygglov ändras från och med nästa år.

Avgifterna för bygglov ska framöver utgå från en modell som matchar den tid som varje ärende tar att hantera. Det beslutade kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 2 juni 2022. Förändringarna ska gälla från den 1 januari 2023.

Varje kommun får enligt plan- och bygglagen ta ut avgifter för beslut om bygglov. Nu gällande plan- och bygglovstaxa ändrades senast av kommunfullmäktige i december 2017. Den nya taxan bygger på Sveriges kommuner och regioners modell som bygger på genomsnittliga handläggningstider för olika typer av bygglovsärenden.

I denna taxa finns färdiga avgifter uträknade för varje ärendetyp och avgifterna är lätta att plocka fram ur en färdig prislista. Till exempel är avgiften för bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus satt till 31 136 kronor.

Hela den nya prislistan kan du ta del av här: Länk till annan webbplats.

Film från fullmäktiges sammanträde: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Protokoll från kommunfullmäktiges möte går inom kort att ta del av här:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv