Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Schemaändringar ska ge jämnare bemanning

Äldre dam och omsorgspersonal

Med start i juni genomförs schemaändringar för personal inom äldreomsorgen för att bättre matcha brukarnas behov.

Vi arbetar för att göra skillnad varje dag och möta de behov och förväntningar som invånarna i Lomma kommun har.

En fråga som är viktig i detta arbete är schemaläggningen. Även om personaltätheten i sig är god är bemanningen ojämnt fördelad. Som ett led i att förbättra verksamheten, ser vi därför över den nuvarande schemaläggningen och gör omedelbara justeringar, med start den 13 juni.

Genom att planera schemat bättre så att varken under- eller överbemanning uppstår, kan vi frigöra resurser för att täcka frånvaro både kvälls- och helgtid. Detta innebär en jämnare bemanning med känd personal. Det långsiktiga målet är att åstadkomma en förbättring för alla parter.

Förändringen kommer att medföra:

  • en ökad kontinuitet,
  • att planerad tid för insatser hålls,
  • färre vikarier och
  • en jämn och ökad kvalitet.

Resurspass

Det nya schemat är skapat för att få en helhetssyn och en god struktur på varje avdelning. Utifrån det nya schemat skapas även resurspass på de särskilda boendena, som innebär en flexibilitet för att kunna förstärka bemanningen när det behövs och skapa utrymme för extra vårdbehov. Detta innebär att vissa dagar finns det en extra resurs för hela boendet som kan användas där det bäst behövs.

Vilka berörs av schemaändringarna?

Förändringarna kommer att påverka alla medarbetare inom äldreomsorgen, men först ut är särskilt boende. Nattpersonalen berörs endast till liten del i nuläget.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv