Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Samrådsmöte för detaljplan över kvarteret för gymnasieskola och nytt kommunhus

Samrådsmöte

Nu är förslaget till detaljplan för kvarteret för gymnasieskola och nytt kommunhus på fastighet Lomma 34:1 med flera ut på samråd. Med anledning av det håller vi ett samrådsmöte i kommunhuset den 25 maj kl. 19:00 och du är varmt välkommen!

Under samrådsmötet går våra planhandläggaren igenom plankartan och förklarar bestämmelserna och svarar på frågor. Kommunen avser också att ge en kort beskrivning av det planerade byggprojektet. Deltagande från kommunens sida är tjänstepersoner och ansvariga politiker. På samrådsmötet kommer det även att finnas en tidig arbetsmodell av den tänkte byggnaden för gymnasieskola och kommunhus. Denna modell är endast ett tidigt arbetsmaterial och kan komma att ändras.

Samrådsmöte

  • Datum: 25 maj
  • Tid: 19:00
  • Plats: Kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma

Syftet med samrådsmötet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet samt att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Här kan du ta del av samrådshandlingarna.

Varmt välkommen!

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Navigera vidare

Arkiv