Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Samråd av förslag till detaljplan för del av Lomma 34:1 med flera

Samråd av detaljplan.

Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för området där befintligt kommunhus är beläget och dess närområde. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för kommunhus, gymnasieskola och centrumverksamhet samt möjliggöra flytt av transformatorstation inom planområdet.

Detaljplaneförslaget avses ersätta gällande detaljplaner. Detaljplanen avviker inte från kommunens gällande översiktsplan, men då planläggningen är av betydande intresse för allmänheten, sker planläggningen med utökat förfarande. Planens genomförande förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen hålls utställd för samråd under tiden 23 maj–19 juni 2022 i receptionen på Kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid. Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Lomma, Hamntorget 2 och Bjärred, Folkungavägen 6 under bibliotekets öppettider samt på vår hemsida. Länk till annan webbplats.

Utredningar finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen, begäran skickas till samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas den 25 maj klockan 19:00, Lomma kommunhus,
Hamngatan 3.

Lämna synpunkter

Synpunkter ska skriftligen, med namn och postadress, ha inkommit till
Samhällsbyggnadsnämnden, Lomma kommun, 234 81 LOMMA eller
samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se, senast 19 juni 2022.


Den som inte framfört synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Navigera vidare

Arkiv