Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler en lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Papper och penna

Lomma kommun anmäler en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah. Lex Sarah ar en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

I slutet av förra året hade Lomma kommun ansvar för ett barn inom socialtjänstens område, som rymde under en transport. Ansvariga socionomer kontaktades och ringde genast polisen som snabbt var på plats. Inom en timme från det att barnet försvann hittades barnet.

Åtgärd

Efter det inträffade har Socialförvaltningen sett över sina rutiner kopplat till transport av barn som är inom socialförvaltningens ansvarsområde. Barn kommer inte att tillåtas att åka ensamma när de är omhändertagna och i Lomma kommuns vård, utan personal från Lomma kommun kommer vara med för att säkerställa att något liknande inte händer igen.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv