Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö, Övergripande

Detaljplan för gymnasieskola och kommunhus ställs ut

Karta över detaljplaneområdet i centrala Lomma som är inringat med vitprickad linje.

Karta över detaljplaneområdet i centrala Lomma. Vinstorpsvägen avgränsar området i norr.

En gymnasieskola och ett nytt kommunhus planeras byggas i det kvarter i centrala Lomma där kommunhuset finns idag. Förslag över detaljplan är nu godkänt att ställa ut för samråd, samråd förväntas genomföras under perioden 23 maj–19 juni. Då har du möjlighet att tycka till om planen.

I november 2021 fick planeringsavdelningen i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten att använda fastigheterna 34:1 med flera i centrala Lomma för gymnasieskola och kommunhus samt i mindre utsträckning centrumverksamhet.

Ett samrådsförslag över detaljplanen har nu tagits fram. Du kommer att kunna ta del av det på vår hemsida eller fysiskt i kommunhusets reception, på biblioteket i Lomma och på biblioteket i Bjärred.

Under perioden 23 maj-19 juni har du möjlighet att tycka till om förslaget. Yttrande över samrådsförslaget får lämnas in av såväl allmänheten som av myndigheter. Yttrandet ska skickas in till samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se eller till Samhällsbyggnadsnämnden, planeringsavdelningen, Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81, Lomma, senast den 19 juni.

Under perioden som planen är på samråd kommer vi också att bjuda in till ett samrådsmöte.

Läs gärna mer om projektet på den här sidan.

Ytterligare möjlighet att påverka

När alla yttranden har samlats ihop bearbetar planeringsavdelningen fram ett granskningsförslag av detaljplanen. Hänsyn tas till det som framkommit av yttrandena under samrådet. Det färdigställda granskningsförslaget av detaljplanen behandlas därefter av samhällsbyggnadsnämnden och skickas efter dess godkännande ut ännu en gång till myndigheter och berörda sakägare för granskning med möjlighet att lämna in ytterligare synpunkter. För att inte förlora rätten att överklaga planen är det viktigt att synpunkter lämnas in senast under granskningsskedet.

På sidan Detaljplaner kan du läsa mer om vad en detaljplan är och på sidan Detaljplaneprocessen förklaras själva processen för hur framtagandet av detaljplanen går till.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: John Wadbro

Navigera vidare

Arkiv