Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 27 april 2022

Fasaden på kommunhuset i Lomma i gult tegel och tre våningar, Lomma kommuns logotyp i form av ett rött ankare högst upp till vänster på byggnaden.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 27 april. Här kommer en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

Kvartalsrapport

Ekonomiavdelningen har tagit fram en kvartalsrapport för januari-mars 2022. Utfallet är 27,2 miljoner kronor plus, vilket är 14,8 miljoner kronor bättre än budgeterat. Anledningen till detta är främst extraordinära engångsposter i form av gatukostnadsersättning, vinster från markbyte och försäljning av bostadsrätter.

Prognos för helåret 2022 beräknas nu till 108,9 miljoner kronor. Detta är 50,2 miljoner kronor bättre än årets budgeterade resultat.

Kommunstyrelsen har godkänt kvartalsrapporten.

Feriearbete

Lomma kommuns verksamheter får varje år uppdrag att undersöka om de har möjlighet att erbjuda feriearbete till ungdomar. Årets kartläggning visade att drygt 100 ungdomar får chansen att arbeta/praktisera i sommar.

Feriearbete innebär att ungdomar i åldern 16–18 år under tre veckor arbetar/praktiserar inom kommunens verksamheter. Platserna lottas ut bland de ungdomar som söker och som inte har haft ett feriearbete tidigare. Bland arbetsuppgifterna finns Kulturskolans sommarorkester, Kultur och fritids sommarlovsläger, park- o grönyteskötsel för Peab samt arbete inom vaktmästeri, fritidsklubbar, kök, förskolor och fritidshem.

Ansökningsperioden till feriearbetena har gått ut och lottning har genomförts. Besked till de som inte får något feriearbete kommer att skickas ut i maj.

Kommunstyrelsen har nu godkänt kartläggningen.

Så utvecklar vi kommunens kommunikation och information

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2019 att fasa ut den kommunala informationstidskriften Lomma Aktuellt, för att istället utveckla andra sätt att kommunicera, både digitalt och genom andra former.

Nu har satsningen utvärderats. Den visar att få har saknat den kommunala tidskriften, medan andra former av kommunikation utvecklats på ett bra sätt.

Via en annons på Lokaltidningens mittuppslag kan du ta del av information från kommunen 10-11 gånger per år. Under 2021 delades även två temabilagor ut tillsammans med Lokaltidningen. Den ena handlade om aktuella projekt i den norra kommundelen, den andra om aktuella projekt inom socialförvaltningens verksamheter.

Det har gjorts en satsning på att skapa ökat engagemang via sociala medier. Denna kommunikation går att ta del av via plattformarna Facebook, Instagram och LinkedIn.

Via sociala medier kan du även ta del av rörligt material i form av informationsfilmer och rekryteringsfilmer. På Instagram kan du få bättre kunskap om vilka vi är som jobbar i Lomma kommun via ”En vecka i mina skor”. Varannan vecka berättar olika medarbetare om sina arbetsuppgifter och om på vilket sätt deras arbete kommer er kommuninvånare till nytta.

Eftersom det finns många kommuninvånare som inte är vana internetanvändare är det viktigt att vi använder olika kommunikationskanaler. För att säkerställa att alla kan ta del av vår information fortsätter vi därför att satsa på tryckt material och/eller direktutskick. Ett exempel på det är vår evenemangskalender som du kan ta del av digitalt, men som vi även marknadsför via affischen ”PÅ GÅNG”.

Här hittar du vår information i Lokaltidningen.

Senaste nytt från våra verksamheter hittar du alltid via lomma.se och Facebook.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv