Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Förändringar på våra förskolor till höstterminen

Barn med ljust hår lägger klossar i en mall.

Lomma kommun har sedan något år tillbaka noterat minskad inflyttning av barnfamiljer med barn i åldern 1-5 år. För att inte ha fler förskoleplatser öppna än efterfrågan medger kommer Domedejla förskola, Lerviks förskola, Skeppets förskola, Slåtterängens förskola, Ängshagens montessori och Äpplegårdens förskola att pausa motsvarande en avdelning var från och med augusti 2022.

För Ängshagens montessori med två avdelningar på Smultrongården, läggs en avdelning ner på grund av minskat antal barn i kö till den montessoriinspirerade verksamheten. En montessoriinspirerad avdelning kommer att finnas kvar med sin verksamhet.

Ängshagens montessori och Smultronställets förskola planeras från årsskiftet heta Smultrongårdens förskola och bestå av en avdelning med montessoriinspirerad verksamhet och tre avdelningar med traditionell förskoleverksamhet.

Bakgrund

Sedan 2019 har en minskad inflyttning av familjer med barn i åldersgruppen 1-5 år noterats. Det innebär att kommunen har ett platsöverskott i förskolan. Trenden med färre barn i förskoleåldern kommer enligt befolkningsprognos att fortsätta kommande år. Först runt 2028 noteras större trendbrott.

Förskoleplatserna behöver kontinuerligt anpassas efter behoven. Strategin framåt är att inte lägga ned någon förskola, utan att istället avveckla eller pausa avdelningar när antalet barn är lägre. I augusti 2022 avvecklas därför två avdelningar på Alnarps förskola (en leasad paviljong). Samtidigt kommer Domedejla förskola, Lerviks förskola, Skeppets förskola, Slåtterängens förskola, Ängshagens montessori och Äpplegårdens förskola att pausa motsvarande en avdelning.

Att anpassning sker på ovan nämnda förskolor beror på den aktuella efterfrågan av plats. Förändringarna genomförs med start i augusti 2022.

Kriget och flyktingsströmningarna från Ukraina kan självklart komma att påverka planeringen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv