Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Kungörelse: Ansökan om bygglov för vindkraftverk

Vindkraftverk

Ansökan om bygglov för tre vindkraftverk på fastigheten Önnerup 3:27 har inkommit till byggenheten. Aktuell fastighet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

För sakägare och boende som berörs hålls ansökningshandlingar tillgängliga under tiden 22 april - 6 maj 2022, kl 09:00–15:00 varje helgfri dag med undantag av lördagar hos miljö- och byggavdelningen, Lomma kommun.

Handlingarna finns även på kommunens anslagstavla som finns både i kommunhuset och på vår hemsida. Klicka här för att ta del av handlingarna. Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Eventuell erinran mot ansökan ska lämnas skriftligen till Lomma kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 234 81 LOMMA, senast 6 maj 2022.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv