Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Seniorlots – en hjälp i kontakten med kommunen

Kvinna hjälper äldre man med mobilen.

Seniorlotsen är en service som vänder sig till er seniorer och era närstående i Lomma kommun. Syftet är att vägleda i frågor gällande vård- och omsorg genom att svara på frågor och vid behov lotsa vidare till rätt person eller instans.

Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig i frågor gällande hemtjänst, hjälpmedel, färdtjänst eller kontakt med sjuksköterskor. Tanken är att det genom seniorlotsen ska vara enkelt att hamna hos rätt person eller instans i olika ärende. Vår förhoppning är att arbetssättet kommer att förenkla för er och bidra till ökad service och trygghet.

Så kommer jag i kontakt med seniorlotsen

Kontakta vårt Kontaktcenter via telefon 040-641 10 00 eller mejl, info@lomma.se. Våra kommunvägledare skaffar sig en bild av ditt ärende och hänvisar vid behov sedan vidare till seniorlotsen. Sedan blir du kontaktad av seniorlotsen.

Seniorlotsen bemannas av medarbetare från Anhörigstödet (tidigare Närståendestödet). De arbetar med sekretess och för inga journalanteckningar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen

Navigera vidare

Arkiv