Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

BOET – vårt digitala verksamhetsstöd

Person med läsplatta

Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom avdelningen för funktionsstöd. Som en del i detta arbete implementeras nu Boet, ett digitalt planeringsverktyg, på ett av våra serviceboende.

Inom verksamheterna på avdelningen för funktionsstöd pågår det ett omfattande utvecklingsarbete. Detta för att på olika sätt stärka möjligheterna till aktiva och självständiga liv för de individer som är i behov av verksamheternas stöd. I denna process har servicebostaden Strandvägen nu blivit pilot för implementering av ett digitalt planeringsverktyg: Boet.

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på en bostad med särskild service enligt LSS. Boet är både ett pedagogiskt stöd för den enskilda och ett stöd för personalen, där all nödvändig information finns samlad på ett ställe. Allt för att ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tillfälle.

Ernesto Cespedes Cordes

Ernesto Cespedes Cortes

Boet kommer att ersätta flera analoga verktyg som verksamheterna är beroende av idag. För den enskilde boende innebär Boet att hen kan vara mer delaktig i det vardagliga stödet på ett nytt sätt. Detta ökar den enskildes självbestämmande och inflytande och ger en större valfrihet och ökad känsla av delaktighet, säger Ernesto Cespedes Cortes, enhetschef för bostäder inom funktionsstöd.

I arbetet med att ta nästa steg kring väldfärdstekniska utvecklingar så var Boet ett självklart val för avdelningen för funktionsstöd. Madeleine Österman som arbetar som samordnande stödpedagog på Strandvägens servicebostad utvecklar tankarna kring varför Boet kändes som rätt digitala satsning.

Madeleine Österman, samordnande stödpedagog

Madeleine Österman

Det finns möjlighet för den enskilde att se exempelvis vilken tid personal kommer och därmed ha möjlighet att ändra tiden om den inte passar. Det kommer även att finnas checklistor kopplade till den enskildes dag så att de kan påbörja sin aktivitet utan personalnärvaro och på så sätt öka sin självständighet. Personal kan även enkelt se om personen stannar i sin aktivitet och då stödja där hen stannat, vilket ökar delaktigheten.

Avdelningen för funktionsstöd ser Boet som ett verktyg för genomförandeplaner, för att lättare visa på förändringar och att göra uppföljningar. Denna satsning är ett välkommet steg för att utveckla verksamhetens digitala förutsättningar och främja självständigheten för de enskilda boende.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Filippa Swanstein

Navigera vidare

Arkiv