Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

En oas för elever med individanpassad undervisning

På Karstorp C går elever som haft svårt att komma till ro och utvecklas i den traditionella skolgången. Eleverna har nyligen utvärderat hur de upplever sin skolmiljö. Utvärderingen visar att eleverna i mycket hög grad trivs på Karstorp C.

Karstorp C är en central särskild undervisningsgrupp, där elever från kommunens samtliga grundskolor kan få sin skolplacering tillfälligt eller under en längre period. Syftet med undervisningen är att skapa en anpassad skolverksamhet där elever som behöver ett mindre sammanhang för att optimera sitt lärande kan vistas. Här möjliggörs en individanpassad skolgång med hela eleven i fokus under hela skoldagen. Verksamheten riktar sig till elever i grundskolan åk 1-9.

Resultatet från utvärderingen som nyligen gjorts, visar att satsningen på att centralt skapa ett mindre skolsammanhang för dessa elever gör stor skillnad. Eleverna känner en hög grad av trygghet och att det finns vuxna som de har förtroende för. Eleverna visar också tydliga framsteg i sin kunskapsutveckling. Både skolnärvaro, betygsunderlag och antal betyg ökar.

Läs gärna mer om Karstorp C på sidan ”Särskild undervisningsgrupp”.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Natalie Andersson

Navigera vidare

Arkiv