Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Utbildningsdag för att förbättra kosten för äldre

Grönsaker med dipp, yoghurt och frukt

Under våren anordnas kunskaps- och inspirationsdagar för medarbetare och chefer på kommunens särskilda boendena med fokus på kost och måltidssituation.

En mycket viktig del i utvecklingen av kommunens äldreomsorg är kosten och måltidssituationen på våra särskilda boende. En bra måltid för våra äldre är mer än bara god mat. Det är en integrerad del av vår verksamhet, ett tillfälle för delaktighet och gemenskap och en förutsättning för god hälsa och livskvalitet. Måltiden ska vara näringsrik och miljömässigt hållbar.

Som ett led i detta anordnades den 23 mars en speciell kunskaps- och inspirationsdag för medarbetare och chefer på de särskilda boendena där Måltiden stod i fokus.

Syftet är att ge förutsättningar för att skapa bra och säkra måltider för brukarna, genom kunskap och inspiration. Dessa dagar är också tillfällen att träffa personer i olika funktioner som arbetar för en god måltid. Tillsammans arbetar vi för att foga samman bitarna i måltidspusslet till en helhet!

Utbildningsdagarna är ett samarbete mellan kostenheten, de särskilda boendena och hälso- och sjukvårdsorganisationen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Navigera vidare

Arkiv