Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Åtgärder för att återställa området vid BOJK

Grävmaskin som gräver upp sanden.

Med start idag och under kommande veckor arbetar vi med att återställa kuststräckan vid BOJK efter stormen Malik som härjade tidigare i år. Vi börjar med att gräva upp sanden som som med stormens kraft grundat upp båtiläggningsplatsen.

Därefter lägger vi den uppgrävda sanden på tången uppe på land för att återställa de värsta rasbranterna till flackare sanddyner. Som en sista åtgärd sätter vi åter upp sandstaketen och planterar mer strandgräs för att binda sanden.

Metoden med att testa ett naturligt erosionsskydd ingår i EU-projektet LIFE Coast Adapt. Från kommunens håll är vi medvetna om att mjuka skydd kräver underhåll, särskilt efter kraftiga stormar. Projektet utvärderar löpande huruvida sandutläggningen och det flacka strandplanet fyller förväntad funktion med att bryta vågornas kraft och minska erosionsskador längre upp på strandplanet. Lomma kommun värdesätter ett mjukt erosionsskydd på berörd sträcka för att bibehålla den naturliga och levande kustremsan som inbjuder till rekreation och möten.

Vi kommer fortsätta att utvärdera effekten och resultatet av det naturliga erosionsskyddet fram till 2024, då EU-projektet avslutas.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv