Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Övergripande

Vad gör ett personligt ombud?

Det finns olika sorters stöd för dig som lever med psykisk ohälsa. Ett stöd kan vara att ta hjälp av ett personligt ombud.

Om du har fyllt 18 år och bor i kommunen, finns det möjlighet att få stöd av ett personligt ombud. Att ha kontakt med ett personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt och stödet utgår helt ifrån dina behov och önskemål. Det kan handla om att tolka myndighetspapper, lotsa till rätt stöd i samhället, överklaga beslut eller följa med som extra ögon och öron vid olika möten.

Jonna Frisch, personligt ombud

Jonna Frisch, personligt ombud

Ett personligt ombud är helt fristående från myndigheter och vårdorganisationer och är anställd av den ideella föreningen PO-Skåne. Detta möjliggör att ett personligt ombud kan stå på den enskilde klientens sida.

Vi har pratat med Jonna Frisch som arbetar som personligt ombud sedan 2015.

Mitt uppdrag handlar ofta om att ge stöd åt personer som är utanför systemet och har svårt att få kontakt med vård och myndigheter. Tillsammans med klienten, på dennes uppdrag, arbetar vi med återhämtning, delaktighet och att stärka individens egen förmåga att återta inflytande och makt över sitt eget liv.

Jag brukar beskriva mitt uppdrag som att klienten håller i ratten och vi sitter bredvid som stöd. Ibland sitter vi bakom, ibland framför och ibland bredvid beroende på behovet samt med respekt för klientens egen självständighet.

Bygger på förtroende

När den första kontakten är etablerad så börjar arbetet med att bygga upp en tillitsfull relation, vilket kan ta olika lång tid. Ombudet har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar.

Efterhand som förtroendet ökar så vågar man öppna upp sig om det som kanske är det verkliga behovet. Ofta så innebär uppdraget mer än det som var överenskommet från början.

Exempel på vad personligt ombud kan hjälpa till med är att:

  • följa med som stöd till vårdkontakter eller myndigheter
  • vara ett bollplank och någon att diskutera vardagsproblem med
  • få tillgång till det utbud som finns i samhället av stöd, vård och service
  • ge vägledning inom olika livsområden t.ex. ekonomi, arbete, skola eller sysselsättning
  • stötta om du blivit felaktigt eller illa bemött
  • ge stöd till återhämtning
  • ge stöd i att återupprätta egna personliga eller informella nätverk

Vad gör ett personligt ombud inte?

Vi erbjuder inte vård och behandling. Vi tar heller inte över eller täcker upp för sådant som ska utföras av andra yrkesgrupper t.ex. boendestöd, god man, förvaltare eller kontaktperson. Personliga ombud har ingen myndighetsutövning och kan därför inte fatta beslut om stödinsatser. Vi tar inte heller över ansvaret för samordning av stödinsatser.

Frivilligt och tidsbegränsat stöd

Stöd av personligt ombud har man under en tidsbegränsad period så länge det finns ett uppdrag. Varje person har en egen överenskommelse med ombudet för det gemensamma samarbetet och kan när som helst välja att avsluta samarbetet.

Vi åtar oss endast uppdrag när vi lyckas upprätta överenskommelse om samarbete. Att få stöd från personligt ombud är inte en laglig rättighet, vilket innebär att vi kan tacka nej till uppdrag. Det sker däremot inte särskilt ofta.

Uppmärksammar brister

Personligt ombud arbetar också med att informera om den egna verksamheten och uppmärksamma brister när det gäller samhällets stödinsatser till personer med psykisk ohälsa.

Om vi ser några brister rapporterar vi dem vidare dels till den det berör och vi har även möjlighet att lyfta det i vår ledningsgrupp. Vissa saker skickas vidare till Länsstyrelsen och ibland även till socialdepartementet. Detta gör vi för att förbättra situationen både för vår målgrupp och andra grupper i samhället.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med ett personligt ombud, är det lättast att nå dem via telefon eller mail. Du kan välja att ta kontakt själv eller be någon annan.

På PO-Skånes webbsida hittar du kontaktuppgifter och mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vilket stöd Lomma kommun erbjuder personer med psykisk ohälsa

Fakta PO

Personligt ombud (PO) riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, med psykisk funktionsnedsättning som innebär betydande svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden i vardagen.

Lomma kommun har avtal med PO Skåne när det gäller tjänsten personligt ombud för sina invånare. PO Skåne är en ideell förening som bildades år 2000 av RSMH och Schizofreniföreningarna i Skåne. Verksamheten är inte vinstdrivande och den är politiskt och religiöst obunden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison

Navigera vidare

Arkiv