Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Brukarundersökning klar inom boendestöd

Närbild på hand som skriver med gul penna

Under hösten skickades en enkätundersökning ut till personer med boendestöd i kommunen. Resultaten är nu sammanställda och ger goda betyg till delaktighet och gott bemötande.

Som ett led i vårt förbättringsarbete genomfördes en brukarundersökning under hösten 2021. Undersökningen gick ut till alla som har insatsen boendestöd i kommunen, med fokus på att ta reda på hur brukare upplever insatserna från boendestödjarna inom öppenvården. Svarfrekvensen var hög, 73 %.

Undersökningen tog upp bland annat bemötande, om man känt sig delaktig i sin insats och om man fått rätt stöd. Av svaren som kommit in är det övervägande positiva siffror som visar på gott bemötande från boendestödjarna, att brukarna känner delaktighet och att man fått rätt stöd.

Resultatet av enkäten visar även att känslan av delaktighet kan öka när det gäller den så kallade genomförandeplanen och att boendestödjarna kan bli än bättre på att tydliggöra syftet med insatserna.

Läs mer om Boendestöd under Stöd till vuxna.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison

Navigera vidare

Arkiv