Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Erosionsprojektet vid BOJK efter stormen

BOJK efter stormen

Förra helgens storm Malik gick hårt åt våra stränder och flera platser längst kusten har utsatts för erosion. En av de platser där skillnaden före och efter stormen syns tydligt är området vid BOJK, som under de senaste åren ingått i ett erosionsprojekt.

Stora mängder av sanden som lagts ut för att skapa bredare sanddyner under 2021 har med naturens krafter flyttats ut i vattnet, söderut mot båtiläggningsplatsen.

Även stora delar av planteringarna som gjorts under 2021 har förstörts. Syftet med dessa planteringar var att växterna med hjälp av sina rotsystem skulle binda sanden och på så sätt motverka erosion. Tyvärr hade växterna inte hunnit växa sig starka och binda sanden innan stormen kom.

Då kuststräckan vid BOJK ingår i EU-projektet LIFE Coast Adapt är det i dagsläget oklart vad vi kan och får göra längs sträckan inom projektets ramar. Vi arbetar just nu med att identifiera och utvärdera vilka möjligheter vi har att genomföra åtgärder i området. I ett första skede kommer vi att plocka bort de staket som blåst sönder och reparera inspringningsskydden på de platser där de fortfarande fyller funktion, samt vid de brantaste slänterna. .

Syftet med LIFE Coast Adapt-projekt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar. Metoderna som används är naturbaserade, vilket betyder att man jobbar med naturen i stället för emot den. Genom att testa och utvärdera olika metoder vill vi hitta effektiva och hållbara lösningar för framtiden.

LIFE-projektet pågår i två år till. Här kan du läsa mer om projektet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv