Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Två avdelningar kvar på Alnarps förskola

Barn lägger klossar i en mall.

Barn- och utbildningsnämnden fattade tisdagen den 1 februari beslut om att avveckla en paviljong (två avdelningar) på Alnarps förskola. Förskolan har idag fyra avdelningar. Beslutet innebär att Alnarps förskola drivs vidare med två avdelningar från och med 1 augusti 2022.

Den ena paviljongen på Alnarps förskola kommer att tas bort under hösten och marken kommer att återställas och bilda lek- och vistelseyta för förskolan.

Bakgrunden är att Lomma kommun sedan 2019 har noterat minskad inflyttning av familjer med barn i åldersgruppen 1-5 år. Det innebär att kommunen har ett platsöverskott i förskolan. Trenden med färre barn i förskoleåldern kommer enligt befolkningsprognos att fortsätta kommande år. Först runt 2028 noteras större trendbrott.

För att inte stå med tomma lokaler har ett antal förskolor behövt att avvecklas de senaste åren. Inga fler avvecklingar av hela förskolor är planerade inom överskådlig tid. Dock kan det komma att stängas avdelningar på förskolor där det finns överkapacitet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv