Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten

Pappersdokument och händer

Lomma kommun anmälde den 28 januari en personuppgiftsincident inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.

Samtliga beslut om beviljade bygglov med tillhörande ritningar från år 2021 begärdes ut i januari. Detta skedde i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar. Alla filerna lades på ett USB-minne och skickades med brevpost. När brevet kom fram till mottagaren, saknades USB-minnet.

Då besluten om bygglov med tillhörande ritningar innehåller personuppgifter såsom namn, adressuppgifter och fastighetsbeteckningar har samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud gjort bedömningen att det inträffade är att betrakta som en personuppgiftsincident. Detta anmäldes därför den 28 januari som en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Lomma kommun kommer att undersöka alternativa sätt att dela större mängder informationsmaterial under pandemin.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv