Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Avrådan från bad vid Lomma beach, T-bryggan och I-bryggan

Vy över sandstrand och blått stilla vatten vid ett folktomt Lomma beach.

Lomma beach är en av badplatserna med för hög halt bakterier (E. coli eller intestinala enterokocker).

De senaste badvattenproverna den 19 augusti visar på höga bakteriehalter vid Lomma beach, T-bryggan och I-bryggan i Lomma. Därför avråder vi från bad tills proverna visar på tjänligt vatten igen.

Vid höga bakteriehalter finns en risk för att det finns andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av om du sväljer det. Nya prov tas kontinuerligt och avrådan gäller till dess att provsvaren visar tjänligt badvatten.

Det finns många olika faktorer som kan påverka att vattnet blir otjänligt. Den höga bakteriehalten kan bero på den senaste tidens regn och starka vindar. Näringsämnen från jordbruksmark längs Höje å kan ha sköljts ut i vattnet och gett en tillfälligt förhöjd ansamling bakterier.

Vid Långa bryggan i Bjärred och Habo ljungs camping går det bra att bada. Proverna där visar på tjänligt vatten.

Senaste provresultat

Se anslag på badplatsen eller ta del av information på www.havochvatten.se/badvatten Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv