Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Näringsliv & arbete

Samråd för del av detaljplan Alnarp 1:1

Alnarp 1:1

Det gulmarkerade området visar Alnarp 1:1.

Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta detaljplan för del av Alnarp 1:1, Mellangård. Syftet med detaljplanen är att säkerställa ett område för innovation och forskning inom lantbruk, livsmedel, klimat, ekologi och miljö.

Visionen är att Mellangård ska bli ett komplement till inom campus Alnarp avseende testbäddar, plattformar och synergier av olika forskningsanslutna anslag. Området ska alltså kunna användas för obunden forskning och företagande för att öka innovationstakten och utnyttja plattformar för synergier
mellan akademi och näringsliv. Verksamheterna ska vara inom gröna näringar och vara av sådan art att de är anknutna till, eller har vinning av att vara nära, forsknings- och/eller försöksverksamhet.

Samråd 20 april - 20 maj 2021

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under tiden 20 april-20 maj 2021 på kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid och digitalt genom att klicka härPDF och på lomma.se/dp.länk till annan webbplats

I planärendet finns handlingar som inte publiceras på kommunens hemsida med anledning av GDPR. Dessa handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.

Samrådsmöte kommer inte att hållas på grund av pågående pandemi.

Lämna synpunkter till och med 20 maj

Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Kommunstyrelsen, 234 81 LOMMA eller kommunstyrelsen@lomma.se senast 20, maj, 2021.

Namnteckning ska kompletteras med förtydligande och postadress. Den som inte framfört synpunkter skriftligt senast granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv